ข่าวสาร

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

     ย้อนกลับ

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

   17 พฤศจิกายน 2561
   ข่าวสาร/กิจกรรม สบน.

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

   ช่วงเช้า ในเวลา 10.30 น. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร สบน. อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) และเป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ภายในศาลาการเปรียญ โดยมีนางศุภวรรณ มาสาร คลังจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สบน. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ สบน. ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่จำพรรษา ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) รวมทั้งสิ้น 27 รูป

   ช่วงบ่าย ในเวลา 14.00 น. ผอ.สบน. เป็นประธานนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในพระวิหารหลวง โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร สบน. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมียอดเงินถวายเป็นพระราชกุศลรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,049,724.51 บาท ในโอกาสนี้ สบน. ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกรุ่น “ปฐมมงคล” ประกอบด้วย หลวงพ่อโต พระกรุหูยาน และพระนาคปรก ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จ.ลพบุรี พร้อมทั้งจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

   การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สบน. ประจำปี 2561 ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) เป็นการจัดครั้งแรกของ สบน. มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัยด้วยเป็นจำนวนมาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ” นอกจากนี้ สบน. ยังได้เปิดช่องทางร่วมบริจาคจตุปัจจัยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานผ่าน QR code บนมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก และโปร่งใสด้วย

   วัดเสาธงทอง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ระหว่างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กับบ้านหลวงรับแขกเมือง หรือบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ วัดเสาธงทองเป็นวัดโบราณ และยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างขึ้นเมื่อไร โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า “วิหารและพระประธานที่ปรากฏบัดนี้ เป็นแบบอย่างช่างสมัยครั้งตั้งกรุงศรีอยุธยา”

   Tags :
   • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

   ข่าวสารใกล้เคียง

   ;