ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   12/12/2561 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   10 ปี 15 เดือน 2.875 16,000.00
   04/12/2561 LB386A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   20 ปี 3.30 15,000.00
   28/11/2561 LB23DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   5 ปี 5 เดือน 2.400 40,000.00
   28/11/2561 LB676A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

   48 ปี 58 เดือน 3.60 5,000.00
   21/11/2561 LB326A

   พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   13 ปี 7 เดือน 3.775 18,000.00
   31/10/2561 LB466A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   27 ปี 64 เดือน 2.875 5,000.00
   24/10/2561 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   10 ปี 15 เดือน 2.875 17,000.00
   10/10/2561 LB326A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   14 ปี 3.775 19,000.00
   12/09/2561 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13

   10 ปี 5 เดือน 2.875 20,000.00
   05/09/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 18

   18 ปี 3.400 12,000.00
   22/08/2561 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 20

   14 ปี 3.78 14,000.00
   15/08/2561 LB23DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12

   5 ปี 4 เดือน 2.400 50,000.00
   15/08/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 19

   28 ปี 2.875 5,000.00
   18/07/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 18

   18 ปี 3.400 12,000.00
   11/07/2561 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   10 ปี 5 เดือน 2.875 15,000.00
   11/07/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 17

   49 ปี 3.600 5,000.00
   20/06/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13

   28 ปี 6 เดือน 2.875 13,000.00
   06/06/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16

   18 ปี 6 เดือน 3.400 13,000.00
   23/05/2561 LB26DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   9 ปี 2.125 15,000.00
   16/05/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 15

   48 ปี 6 เดือน 3.60 14,000.00
   09/05/2561 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   14 ปี 6 เดือน 3.775 15,000.00
   25/04/2561 LB22DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14

   5 ปี 2.000 30,000.00
   18/04/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13

   28 ปี 6 เดือน 2.875 13,000.00
   21/03/2561 LB26DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12

   9 ปี 2.125 13,000.00
   14/03/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8

   18 ปี 6 เดือน 3.400 12,000.00
   07/03/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7

   49 ปี 6 เดือน 3.600 12,000.00
   28/02/2561 LB22DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11

   5 ปี 2.000 30,000.00
   21/02/2561 LB316A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10

   13 ปี 6 เดือน 3.650 12,000.00
   07/02/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9

   28 ปี 6 เดือน 2.875 12,000.00
   24/01/2561 LB26DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6

   9 ปี 2.125 15,000.00
   17/01/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8

   18 ปี 6 เดือน 18.42 13,000.00
   10/01/2561 LB22DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5

   5 ปี 2.000 25,000.00
   10/01/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7

   49 ปี 6 เดือน 3.600 13,000.00