เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

   อัตลักษณ์ สบน

   เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ย. 2561
   การรับชม 0 ครั้ง   แชร์

   วิดีโออื่น ๆ