About Us

Government agencies are responsible for effective public debt management and develop a sustainable and sustainable economy.

   อัตลักษณ์ สบน

   Published on 18 Sep 2018

   วิดีโออื่น ๆ

   Login and how to use PDMO App.

   When 10 Sep 2018

   We are PDMO.

   When 16 Aug 2018
   Facebook Messenger

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล