แผนการบริหารหนี้สาธารณะและรายงาน

ดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะตามกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

ด้วยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

   • แผนและผลการกู้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

   ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ข้อมูล ณ เดือน

   * ไม่รวมวงเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง
    (หน่วย : ล้านบาท)
   * ข้อมูลตามแผนการกู้เงินอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละไตรมาสทั้งนี้ ผลการกู้เงินจะไม่เกินกรอบวงเงินกู้
    (หน่วย : ล้านบาท)
   Facebook Messenger

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล