เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

   ติดต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   กระทรวงการคลัง

   • Locationกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   • TelephoneTel. 02-265-8050
   • EmailEmail: pdmomail@pdmo.go.th , saraban@pdmo.go.th
   • FAX : 02-273-9147

   นักลงทุนสัมพันธ์

   • TelephoneTel. 02-265-8050 ต่อ 5505
   • EmailEmail: sunetra@pdmo.go.th
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (กระทรวงการคลัง)

   อาคารทิปโก้

   • Locationอาคารทิปโก้ ชั้น 32 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   • TelephoneTel. 02-271-7999
   • EmailEmail: pdmomail@pdmo.go.th , saraban@pdmo.go.th
   • FAX : 02-357-3575

   นักลงทุนสัมพันธ์

   • TelephoneTel. 02-271-7999 ต่อ 5805
   • EmailEmail: pothirat@pdmo.go.th
   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคาร TIPCO)

   แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของ สบน.

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล