เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

   คณะผู้บริหารระดับสูง

   คณะผู้บริหารระดับสูง

   นายพชร อนันตศิลป์

    

   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ช่องทางการติดต่อ : 02-265-8050 ต่อ 5101 , 5102
   E-mail : dg@pdmo.go.th

   ดูประวัติ

   -

   ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้

   ช่องทางการติดต่อ : -
   E-mail
   : bma@pdmo.go.th


   ดูประวัติ

   นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

   ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ

   ช่องทางการติดต่อ : 02-265-8050 ต่อ 5107
   E-mail
   : pvd@pdmo.go.th


   ดูประวัติ

   นางสาวอุปมา ใจหงษ์

   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ช่องทางการติดต่อ : 02-265-8050 ต่อ 5900
   E-mail :
   ddg1@pdmo.go.th


   ดูประวัติ

   นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช

   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ช่องทางการติดต่อ : 02-265-8050 ต่อ 5111
   E-mail :
   ddg2@pdmo.go.th


   ดูประวัติ

   นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

   ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
   ประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (DCIO)

    

   ตำแหน่ง

   ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
   ประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (Department Chief Information Officer : DCIO)

   ตามคำสั่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ 127/2565
   ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565

    

   ติดต่อ

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5107

   ปฏิทินกิจกรรม DCIO สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

    นางพรรณี สถาวโรดม

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    09 ตุลาคม 2545 - 15 พฤศจิกายน 2549

    นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    19 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2552

    นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555

    นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557

    นายกฤษฏา อุทยานิน

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2557 - 26 มีนาคม 2558

    นายสุวิชญ โรจนวานิช

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    27 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2560

    นายประภาศ คงเอียด

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2560 - 09 พฤษภาคม 2561

    นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    10 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

    นางแพตริเซีย มงคลวนิช

    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

    01 ตุลาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2566

    ;

    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล