พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้
   (เลือกธนาคารตัวแทนจำหน่ายด้านล่าง)

   ธนาคารกรุงเทพ


   ธนาคารกรุงเทพ

   โทร. 1333

   https://ibanking.bangkokbank.com/SignOn.aspx
   ธนาคารกรุงไทย


   ธนาคารกรุงไทย

   โทร. 02-111-1111

   https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/2533
   ธนาคารกสิกรไทย


   ธนาคารกสิกรไทย

   โทร. 02-888-8888

   https://www.kasikornbank.com/th/kmyinvest/pages/landingrdsx.aspx
   ธนาคารไทยพาณิชย์


   ธนาคารไทยพาณิชย์

   โทร. 02-777-7777

   https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/th/srv/srv.asp
   ธนาคารที่ยังมีวงเงินจำหน่าย
   ธนาคารที่จำหน่ายใกล้ครบวงเงิน
   ธนาคารที่จำหน่ายครบตามวงเงินเเล้ว
   ธนาคารที่ยังมีวงเงินจำหน่าย
   ธนาคารที่จำหน่ายใกล้ครบวงเงิน
   ธนาคารที่จำหน่ายครบตามวงเงินเเล้ว
   Facebook Messenger

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล