พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)*

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุพันธบัตร และมีผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

   ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้
   (เลือกธนาคารตัวแทนจำหน่ายด้านล่าง)

   ธนาคารกรุงไทย

   โทร. 02-111-1111

   https://ktbnetbank.com/consumer/
   ธนาคารกสิกรไทย

   โทร. 02-888-8888

   https://online.kasikornbankgroup.com/K-Online/
   ธนาคารไทยพาณิชย์

   โทร. 02-777-7777

   https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/th/srv/srv.asp
   ธนาคารที่ยังมีวงเงินจำหน่าย
   ธนาคารที่จำหน่ายใกล้ครบวงเงิน
   ธนาคารที่จำหน่ายครบตามวงเงินเเล้ว
   ธนาคารที่ยังมีวงเงินจำหน่าย
   ธนาคารที่จำหน่ายใกล้ครบวงเงิน
   ธนาคารที่จำหน่ายครบตามวงเงินเเล้ว

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล