ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
     วันจำหน่าย SYMBOL อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   ปี อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ หนังสือชี้ชวน
   เริ่มต้น สิ้นสุด
   18/03/2567 19/03/2567 SB343C

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   10 ปี 5,000.00 - 3.00 18 ก.ย. 18 มี.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   11/03/2567 13/03/2567 SB293B

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   5 ปี 25,000.00 - 3.00 14 มิ.ย. 14 ก.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   11/03/2567 13/03/2567 SB343B

   พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   10 ปี 25,000.00 - 3.40 14 มิ.ย. 14 ก.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   06/03/2567 19/03/2567 SB293A

   พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   5 ปี 10,000.00 - 3.00 6 มิ.ย. 6 ก.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   06/03/2567 19/03/2567 SB343A

   พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   10 ปี 10,000.00 - 3.40 6 มิ.ย. 6 ก.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   22/05/2566 23/05/2566 SB335A

   พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   10 ปี 5,000.00 - 2.60 22 พ.ค. 22 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   15/05/2566 17/05/2566 SB305B

   พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   7 ปี 25,000.00 - 2.70 18 ส.ค. 18 พ.ย.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ
   10/05/2566 23/05/2566 SB305A

   พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   7 ปี 10,000.00 - 2.70 10 พ.ค. 10 ส.ค.  ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล