ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุ(วัน) วันที่ลงในตั๋ว วันครบกำหนด งวดที่ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   21/12/2563 (DM)3/182/64

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   183 23/12/2563 23/06/2564 40,000.00
   04/12/2563 (BD)3/182/64

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   183 09/12/2563 09/06/2564 40,000.00
   23/11/2563 (ฺBD)2/183/64

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   184 25/11/2563 27/05/2564 (ฺBD)2/183/64 40,000.00
   09/11/2563 (ฺBD)1/183/64

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   183 11/11/2563 12/05/2564 (ฺBD)1/183/64 40,000.00
   26/10/2563 (DM)2/182/64

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   183 28/10/2563 28/04/2564 40,000.00
   26/10/2563 (DM)2/182/64

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   183 28/10/2563 28/04/2564 40,000.00
   09/10/2563 (DM)1/182/64

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   183 14/10/2563 14/04/2564 40,000.00
   09/10/2563 (DM)1/182/64

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ครั้งที่ 1

   183 14/10/2563 14/04/2564 40,000.00
   28/09/2563 (RS)3/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   182 30/09/2563 31/03/2564 30,000.00
   14/09/2563 (RS)2/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   182 16/09/2563 17/03/2564 30,000.00
   31/08/2563 (RS)1/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   182 02/09/2563 03/03/2564 30,000.00
   17/08/2563 (BD)6/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   182 - 17/02/2564 20,000.00
   03/08/2563 (ฺBD)6/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   182 - 03/02/2564 20,000.00
   20/07/2563 (DM)2/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   182 - 20/01/2564 30,000.00
   03/07/2563 (DM)1/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   182 - 06/01/2564 30,000.00
   22/06/2563 (BD)/4/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   182 - 23/12/2563 2 30,000.00
   08/06/2563 (ฺBD)3/182/63

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   182 - 09/12/2563 1 30,000.00
   25/05/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   183 27/05/2563 25/11/2563 30,000.00
   11/05/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   183 13/05/2563 11/11/2563 30,000.00
   27/04/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

   364 - 28/04/2564 2 10,000.00
   20/04/2563

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

   364 - 21/04/2564 1 10,000.00

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล