ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุ(วัน) วันที่ลงในตั๋ว วันครบกำหนด งวดที่ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   30/12/2565 (DM)7/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   182 04/01/2566 05/07/2566 (DM)7/182/66 40,000.00
   02/12/2565 (DM)5/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   182 07/11/2565 07/06/2566 (DM)5/182/66 40,000.00
   21/11/2565 (DM)4/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   182 23/11/2565 24/05/2566 (DM)4/182/66 40,000.00
   07/11/2565 (DM)3/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   182 09/11/2565 10/05/2566 (DM)3/182/66 40,000.00
   21/10/2565 (DM)1/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   182 26/10/2565 26/04/2566 (DM)2/182/66 40,000.00
   10/10/2565 (DM)1/182/66

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   182 12/10/2565 12/04/2566 (DM)1/182/66 40,000.00
   12/09/2565 TB23315A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12

   182 14/09/2565 15/03/2566 (DM)25/182/65 40,000.00
   01/08/2565 TB23201A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11

   182 03/08/2565 01/02/2566 (DM)22/182/65 40,000.00
   04/07/2565 TB23104A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

   182 06/07/2565 04/01/2566 (DM)20/182/65 40,000.00
   06/06/2565 TB22D07A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9

   182 08/06/2565 07/12/2565 (DM)18/182/65 40,000.00
   09/05/2565 TB22N09A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

   182 11/05/2565 09/11/2565 (DM)16/182/65 40,000.00
   25/04/2565 TB22026A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   182 27/04/2565 26/10/2565 (DM)15/182/65 40,000.00
   25/04/2565 TB23426A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   364 27/04/2565 26/04/2566 (DM)2/364/65 10,000.00
   18/04/2565 TB23419A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 47

   364 20/04/2565 19/04/2566 (DM)1/364/65 10,000.00
   08/04/2565 TB22012A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   183 12/04/2565 12/10/2565 (DM)14/183/65 40,000.00
   28/03/2565 TB22928A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   182 30/03/2565 28/09/2565 (DM)13/182/65 40,000.00 -
   14/03/2565 TB22914A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   182 16/03/2565 14/09/2565 (DM)12/182/65 40,000.00
   28/02/2565 TB22831A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   182 02/03/2565 31/08/2565 (DM)11/182/65 40,000.00
   14/02/2565 TB22817A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   181 17/02/2565 17/08/2565 (DM)10/181/65 40,000.00
   31/01/2565 TB22720A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   182 02/02/2565 03/08/2565 (DM)9/182/65 40,000.00
   17/01/2565 TB22706A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   182 19/01/2565 20/07/2565 (DM)8/182/65 40,000.00
   30/12/2564 TB22706A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   182 05/01/2565 06/07/2565 (DM)7/182/65 40,000.00
   20/12/2564 TB22622A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   182 22/12/2564 22/06/2565 (DM)6/182/65 40,000.00
   03/12/2564 TB22608A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   182 08/11/2564 08/06/2565 (DM)5/182/65 40,000.00
   22/11/2564 TB22525A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   182 24/11/2564 25/05/2565 (DM)4/182/65 40,000.00
   08/11/2564 TB22511A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   182 10/11/2564 11/05/2565 (DM)3/182/65 40,000.00
   25/10/2564 TB22427B

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   182 27/10/2564 27/04/2565 (DM)2/182/65 40,000.00
   11/10/2564 TB22412A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   180 14/10/2564 12/04/2565 (DM)1/180/65 40,000.00
   27/09/2564 TB22330A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

   182 29/09/2564 30/03/2565 (DM)23/182/64 40,000.00
   13/09/2564 TB22316A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

   182 15/09/2564 16/03/2565 (DM)22/182/64 40,000.00
   30/08/2564 TB22302A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

   182 01/09/2564 02/03/2565 (DM)21/182/64 40,000.00
   16/08/2564 TB22217A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

   183 18/08/2564 17/02/2565 (DM)20/183/64 40,000.00
   02/08/2564 TB22202A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

   182 04/08/2564 02/02/2565 (DM)19/182/64 40,000.00
   19/07/2564 TB22119A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9

   182 21/07/2564 19/01/2565 (DM)18/182/64 40,000.00
   05/07/2564 TB22105A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9

   182 07/07/2564 05/01/2565 (DM)17/182/64 40,000.00
   21/06/2564 TB21D22A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   182 23/06/2564 22/12/2564 (DM)16/182/64 40,000.00
   07/06/2564 TB21D08A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   182 09/06/2564 08/12/2564 (DM)15/182/64 40,000.00
   24/05/2564 TB21N24A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   181 27/05/2564 24/11/2564 (DM)14/181/64 40,000.00
   10/05/2564 TB21N10A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   182 12/05/2564 10/11/2564 (DM)13/182/64 40,000.00
   26/04/2564 TB21027A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   182 28/04/2564 27/10/2564 (DM)12/182/64 40,000.00
   26/04/2564 TB22427A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   364 28/04/2564 27/04/2565 (DM)2/364/64 10,000.00
   19/04/2564 TB22420A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   364 21/04/2564 20/04/2565 (DM)1/364/64 10,000.00
   09/04/2564 TB21014A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   181 16/04/2564 14/10/2564 (DM)11/181/64 40,000.00
   29/03/2564 TB21929A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   182 31/03/2564 29/09/2564 (DM)10/182/64 40,000.00
   15/03/2564 TB21915A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   182 17/03/2564 15/09/2564 (DM)9/182/64 40,000.00
   01/03/2564 TB21901A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   182 03/03/2564 01/09/2564 (DM)8/182/64 40,000.00
   15/02/2564 TB21818A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   182 17/02/2564 18/08/2564 (DM)7/182/64 40,000.00
   01/02/2564 TB21804A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   182 03/02/2564 04/08/2564 (DM)6/182/64 40,000.00
   18/01/2564 TB21721A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   182 20/01/2564 21/07/2564 (DM)5/182/64 40,000.00
   04/01/2564 TB21707A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   182 06/01/2564 07/07/2564 (DM)4/182/64 40,000.00

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล