ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุ(วัน) วันที่ลงในตั๋ว วันครบกำหนด งวดที่ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   20/12/2564 (DM)6/182/65

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   182 22/12/2564 22/06/2565 (DM)6/182/65 40,000.00
   03/12/2564 (DM)5/182/65

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   182 08/11/2564 08/06/2565 (DM)5/182/65 40,000.00
   22/11/2564 (DM)4/182/65

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   182 24/11/2564 25/05/2565 (DM)4/182/65 40,000.00
   08/11/2564 (DM)3/182/65

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   182 10/11/2564 11/05/2565 (DM)3/182/65 40,000.00
   25/10/2564 TB22427B

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   182 27/10/2564 27/04/2565 (DM)2/182/65 40,000.00
   11/10/2564 TB22412A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   180 14/10/2564 12/04/2565 (DM)1/180/65 40,000.00
   27/09/2564 TB22330A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

   182 29/09/2564 30/03/2565 (DM)23/182/64 40,000.00
   13/09/2564 TB22316A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

   182 15/09/2564 16/03/2565 (DM)22/182/64 40,000.00
   30/08/2564 TB22302A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

   182 01/09/2564 02/03/2565 (DM)21/182/64 40,000.00
   16/08/2564 TB22217A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

   183 18/08/2564 17/02/2565 (DM)20/183/64 40,000.00
   02/08/2564 TB22202A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

   182 04/08/2564 02/02/2565 (DM)19/182/64 40,000.00
   19/07/2564 TB22119A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9

   182 21/07/2564 19/01/2565 (DM)18/182/64 40,000.00
   05/07/2564 TB22105A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9

   182 07/07/2564 05/01/2565 (DM)17/182/64 40,000.00
   21/06/2564 TB21D22A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   182 23/06/2564 22/12/2564 (DM)16/182/64 40,000.00
   07/06/2564 TB21D08A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   182 09/06/2564 08/12/2564 (DM)15/182/64 40,000.00
   24/05/2564 TB21N24A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   181 27/05/2564 24/11/2564 (DM)14/181/64 40,000.00
   10/05/2564 TB21N10A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   182 12/05/2564 10/11/2564 (DM)13/182/64 40,000.00
   26/04/2564 TB21027A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   182 28/04/2564 27/10/2564 (DM)12/182/64 40,000.00
   26/04/2564 TB22427A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   364 28/04/2564 27/04/2565 (DM)2/364/64 10,000.00
   19/04/2564 TB22420A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   364 21/04/2564 20/04/2565 (DM)1/364/64 10,000.00
   09/04/2564 TB21014A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   181 16/04/2564 14/10/2564 (DM)11/181/64 40,000.00
   29/03/2564 TB21929A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   182 31/03/2564 29/09/2564 (DM)10/182/64 40,000.00
   15/03/2564 TB21915A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   182 17/03/2564 15/09/2564 (DM)9/182/64 40,000.00
   01/03/2564 TB21901A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   182 03/03/2564 01/09/2564 (DM)8/182/64 40,000.00
   15/02/2564 TB21818A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   182 17/02/2564 18/08/2564 (DM)7/182/64 40,000.00
   01/02/2564 TB21804A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   182 03/02/2564 04/08/2564 (DM)6/182/64 40,000.00
   18/01/2564 TB21721A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   182 20/01/2564 21/07/2564 (DM)5/182/64 40,000.00
   04/01/2564 TB21707A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   182 06/01/2564 07/07/2564 (DM)4/182/64 40,000.00
   21/12/2563 TB21623A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   182 23/12/2563 23/06/2564 (DM)3/182/64 40,000.00
   04/12/2563 TB21609A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   182 09/12/2563 09/06/2564 (BD)3/182/64 40,000.00
   23/11/2563 TB21527A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   183 25/11/2563 27/05/2564 (ฺBD)2/183/64 40,000.00
   09/11/2563 TB21512A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   182 11/11/2563 12/05/2564 (ฺBD)1/183/64 40,000.00
   26/10/2563 TB21428B

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   182 28/10/2563 28/04/2564 (DM)2/182/64 40,000.00
   09/10/2563 TB21714A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   182 14/10/2563 14/04/2564 (DM)1/182/64 40,000.00
   28/09/2563 TB21331A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   182 30/09/2563 31/03/2564 (RS)3/182/63 30,000.00
   14/09/2563 TB21317A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   182 16/09/2563 17/03/2564 (RS)2/182/63 30,000.00
   31/08/2563 TB21303A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   182 02/09/2563 03/03/2564 (RS)1/182/63 30,000.00
   17/08/2563 TB21217A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   182 19/08/2563 17/02/2564 (BD)6/182/63 20,000.00
   03/08/2563 TB21203A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   182 05/08/2563 03/02/2564 (BD)5/182/63 20,000.00
   20/07/2563 TB21120A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   182 22/07/2563 20/01/2564 (DM)2/182/63 30,000.00
   03/07/2563 TB21106A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   182 08/07/2563 06/01/2564 (DM)1/182/63 30,000.00
   22/06/2563 TB20D23A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   182 24/06/2563 23/12/2563 (BD)/4/182/63 30,000.00
   08/06/2563 TB20D09A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   182 10/06/2563 09/12/2563 (ฺBD)3/182/63 30,000.00
   25/05/2563 TB20N25A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   182 27/05/2563 25/11/2563 (BD)2/182/63 30,000.00
   11/05/2563 TB20N11A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   182 13/05/2563 11/11/2563 (BD)1/182/63 30,000.00
   27/04/2563 TB21428A

   ตั๋วเงินคลัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

   365 29/04/2563 28/04/2564 L2/364/63 10,000.00
   20/04/2563 TB21421A

   ตั๋วเงินคลัง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

   364 22/04/2563 21/04/2564 L1/364/63 10,000.00

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล