ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุ(วัน) วันที่ลงในตั๋ว วันครบกำหนด งวดที่ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   10/08/2561 TB18829A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

   14 15/08/2561 29/08/2561 18/14/61 17,619.00
   23/07/2561 TB18822A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

   28 25/07/2561 22/08/2561 17/28/61 20,000.00
   16/07/2561 TB18815A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

   28 18/07/2561 15/08/2561 16/28/61 20,000.00
   09/07/2561 TB18808A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

   28 11/07/2561 08/08/2561 15/28/61 20,000.00
   02/07/2561 TB18801B

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

   28 04/07/2561 01/08/2561 14/28/61 20,000.00
   23/04/2561 TB18725A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

   91 25/04/2561 25/07/2561 L8/91/61 25,000.00
   12/04/2561 TB18718A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

   91 18/04/2561 18/07/2561 L7/91/61 20,000.00
   09/04/2561 TB18711A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

   91 11/04/2561 11/07/2561 L6/91/61 15,000.00
   02/04/2561 TB18704A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

   91 04/04/2561 04/07/2561 L5/91/61 20,000.00
   26/03/2561 TB18425A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

   28 28/03/2561 25/04/2561 13/28/61 25,000.00
   19/03/2561 TB18418A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

   28 21/03/2561 18/04/2561 12/28/61 2,000.00
   12/03/2561 TB18411A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

   28 14/03/2561 11/04/2561 11/28/61 15,000.00
   05/03/2561 TB18404A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

   28 07/03/2561 04/04/2561 10/28/61 20,000.00
   26/02/2561 TB18328C

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   28 28/02/2561 28/03/2561 9/28/61 10,000.00
   19/02/2561 TB18321C

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   28 21/02/2561 21/03/2561 8/28/61 10,000.00
   12/02/2561 TB18314C

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   28 14/02/2561 14/03/2561 7/28/61 10,000.00
   05/02/2561 TB18307B

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   28 07/02/2561 07/03/2561 6/28/61 12,500.00
   29/01/2561 TB18228B

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

   28 31/01/2561 28/02/2561 5/28/61 10,000.00
   22/01/2561 TB18221B

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

   28 24/01/2561 21/02/2561 4/28/61 10,000.00
   15/01/2561 TB18214A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

   28 17/01/2561 14/02/2561 3/28/61 10,000.00
   08/01/2561 TB18207A

   การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

   28 10/01/2561 07/02/2561 2/28/61 12,500.00