Bond

Complete and transparent information on bonds and debt instruments investors confidence to develop the bond market as a source of funding for both the public and private sectors with sustainable efficiency

   Excel RDF
   Auction Date SYMBOL Tenor Issued Date Maturity Date Period Amount
   (Million Baht)
   Prospectus
   22/04/2024 TB24O24A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8

   183 24/04/2024 24/10/2024 (DM)14/183/67 40,000.00
   05/04/2024 TB24O09A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8

   182 10/04/2024 09/10/2024 (DM)13/182/67 40,000.00
   25/03/2024 TB24925A

   ตั๋วเงินคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   182 27/03/2024 25/09/2024 (BD)1/182/67 40,000.00
   11/03/2024 TB24911A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7

   182 13/03/2024 11/09/2024 (DM)12/182/67 30,000.00
   23/02/2024 TB24828A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

   182 28/02/2024 28/08/2024 (DM)11/182/67 30,000.00
   12/02/2024 TB24814A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

   182 14/02/2024 14/08/2024 (DM)10/182/67 30,000.00
   29/01/2024 TB24731A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

   182 31/01/2024 31/07/2024 (DM)9/183/67 30,000.00
   15/01/2024 TB24717A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

   182 17/01/2024 17/07/2024 (DM)8/182/67 40,000.00
   28/12/2023 TB24703A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

   182 03/01/2024 03/07/2024 (DM)7/182/66 40,000.00
   01/12/2023 TB24605A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   182 06/12/2023 05/06/2024 (DM)5/182/67 30,000.00
   20/11/2023 TB24523A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   183 22/11/2023 23/05/2024 (DM)4/183/67 30,000.00
   06/11/2023 TB24508A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   182 08/11/2023 08/05/2024 (DM)3/182/67 30,000.00
   09/10/2023 TB24410A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   182 11/10/2023 10/04/2024 (DM)1/182/67 30,000.00
   25/09/2023 TB24327A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12

   182 27/09/2023 27/03/2024 (DM)26/182/66 30,000.00
   11/09/2023 TB24313A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12

   182 13/09/2023 13/03/2024 (DM)25/182/66 30,000.00
   28/08/2023 TB24228A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

   182 30/08/2023 28/02/2024 (DM)24/182/66 30,000.00
   11/08/2023 TB24214A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

   182 16/08/2023 14/02/2024 (DM)23/182/66 30,000.00
   27/07/2023 TB24131A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

   182 02/08/2023 31/01/2024 (DM)22/182/66 30,000.00
   17/07/2023 TB24117A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

   182 19/07/2023 17/01/2024 (DM)21/182/66 40,000.00
   03/07/2023 TB24103A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

   182 05/07/2023 03/01/2024 (DM)20/182/66 40,000.00
   19/06/2023 TB23D20A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

   182 21/06/2023 20/12/2023 (DM)19/182/66 40,000.00
   02/06/2023 TB23D06A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

   182 07/06/2023 06/12/2023 (DM)18/182/66 40,000.00
   22/05/2023 TB23N22A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

   182 24/05/2023 22/11/2023 (DM)17/182/66 40,000.00
   08/05/2023 TB23N08A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

   182 10/05/2023 08/11/2023 (DM)16/182/66 40,000.00
   24/04/2023 TB23O25A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   182 26/04/2023 24/04/2024 (DM)15/182/66 40,000.00
   24/04/2023 TB24424A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   364 26/04/2023 24/04/2024 (DM)2/364/66 10,000.00
   17/04/2023 TB24417A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   364 19/04/2023 17/04/2024 (DM)1/364/66 10,000.00
   10/04/2023 TB23O11A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   182 12/04/2023 11/10/2023 (DM)14/182/66 40,000.00
   27/03/2023 TB23927A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   182 29/03/2023 27/09/2023 (DM)13/182/66 40,000.00
   13/03/2023 TB23913A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   182 15/03/2023 13/09/2023 (DM)12/182/66 40,000.00
   27/02/2023 TB23830A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   182 01/03/2023 30/08/2023 (DM)11/182/66 40,000.00
   13/02/2023 TB23816A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   182 15/02/2023 16/08/2023 (DM)10/182/66 40,000.00
   30/01/2023 TB23802A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   182 01/02/2023 02/08/2023 (DM)9/182/66 40,000.00
   16/01/2023 TB23719A

   ตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   182 18/01/2023 19/07/2023 (DM)8/182/66 40,000.00

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล