Saving Bonds Scripless*

Savings Bonds of Ministry of Finance Get the full refund on maturity. And the return of interest payments regularly. It is an attractive savings choice for the people and supports the development of the country.

   Eligible buyers may subscribe at any agent banks
   (select agent banks below)

   selling amount available
   selling amount nearly sold out
   selling amount sold out
   selling amount available
   selling amount nearly sold out
   selling amount sold out

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล