ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL อายุ วันที่เบิกเงินกู้ วันครบกำหนด
   วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   01/08/2567 PN2689A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   1 ปี 11 เดือน 09/09/2567 09/08/2569 5,576.78  
   01/08/2567 PN27N10E

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9

   3 ปี 2 เดือน 26/08/2567 10/11/2570 4,000.00  
   18/07/2567 PN280223A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7

   3 ปี 6 เดือน 23/08/2567 23/02/2571 2,894.54  
   18/07/2567 PN270730A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8

   2 ปี 11 เดือน 30/07/2567 30/07/2570 2,465.27  
   11/07/2567 PN28710A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8

   3 ปี 11 เดือน 02/08/2567 10/07/2571 35,000.00  
   04/07/2567 PN24O31A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8

   0 ปี 3 เดือน 31/07/2567 31/10/2567 20,000.00  
   28/06/2567 PN270719A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

   3 ปี 19/07/2567 19/07/2570 1,016.00  
   27/06/2567 PN27N10D

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7

   3 ปี 3 เดือน 15/07/2567 10/11/2570 18,000.00  
   20/06/2567 PN280510A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   3 ปี 10 เดือน 05/07/2567 10/05/2571 10,000.00  
   30/05/2567 PN240817A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   0 ปี 2 เดือน 17/06/2567 17/08/2567 20,000.00  
   23/05/2567 PN28510B

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

   3 ปี 10 เดือน 17/06/2567 10/05/2571 18,000.00  
   23/05/2567 PN280510A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   3 ปี 10 เดือน 17/06/2567 10/05/2571 4,000.00  
   16/05/2567 PN260510A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   1 ปี 10 เดือน 17/06/2567 10/05/2569 25,000.00  
   09/05/2567 PN280510A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   3 ปี 11 เดือน 04/06/2567 10/05/2571 7,500.00  
   02/05/2567 PN24823A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7

   0 ปี 3 เดือน 23/05/2567 23/08/2567 20,000.00  
   02/05/2567 PN27N10C

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

   3 ปี 5 เดือน 23/05/2567 10/11/2570 10,000.00  
   25/04/2567 PN27530A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

   3 ปี 30/05/2567 30/05/2570 5,000.00  
   18/04/2567 PN27N10B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

   3 ปี 5 เดือน 13/05/2567 10/11/2570 7,000.00  
   11/04/2567 PN27510A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

   3 ปี 10/05/2567 10/05/2570 253.00  
   28/03/2567 PN275C

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   3 ปี 6 เดือน 26/04/2567 10/11/2570 5,500.00  
   28/03/2567 PN27510B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1)

   3 ปี 17/04/2567 10/05/2570 10,000.00  
   28/03/2567 PN27510C

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 2)

   3 ปี 24/04/2567 10/05/2570 10,000.00  
   21/03/2567 PN247A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

   0 ปี 3 เดือน 09/04/2567 09/07/2567 31,000.00  
   07/03/2567 PN24627A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

   0 ปี 3 เดือน 27/02/2567 27/06/2567 20,000.00  
   29/02/2567 PN275B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   3 ปี 1 เดือน 25/03/2567 10/05/2570 5,000.00  
   15/02/2567 PN28315A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   4 ปี 11/03/2567 11/03/2571 1,665.00  
   18/01/2567 PN26N12A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   3 ปี 9 เดือน 12/02/2566 12/11/2570 8,100.00  
   18/01/2567 PN2451A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

   0 ปี 3 เดือน 31/01/2567 31/01/2567 20,000.00  
   21/12/2566 PN28122A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   4 ปี 22/01/2567 22/01/2571 1,279.00  
   21/12/2566 PN28122A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   4 ปี 22/01/2567 22/01/2571 1,294.73  
   07/12/2566 PN24320A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   0 ปี 3 เดือน 20/12/2566 20/03/2567 10,000.00  
   07/12/2566 PN Revolving 67/2

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   1 ปี 1 เดือน 14/12/2566 18/01/2568 20,000.00  
   30/11/2566 PN24318A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   0 ปี 3 เดือน 30/11/2566 18/03/2567 28,000.00  
   23/11/2566 PN24618A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   0 ปี 6 เดือน 18/12/2566 18/06/2567 28,000.00  
   16/11/2566 PN27613A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   3 ปี 6 เดือน 13/12/2566 13/06/2570 4,722.00  
   16/11/2566 PN2436A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   0 ปี 3 เดือน 06/12/2566 06/03/2567 10,000.00  
   02/11/2566 PN24222A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 3)

   0 ปี 3 เดือน 22/11/2566 22/02/2567 10,000.00  
   26/10/2566 PN2422A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)

   0 ปี 3 เดือน 08/11/2566 08/02/2567 10,000.00  
   12/10/2566 PN24125A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)

   0 ปี 3 เดือน 25/10/2566 25/01/2567 10,000.00  
   04/10/2566 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   1 ปี 3 เดือน 11/10/2566 11/09/2567 40,000.00  
   14/09/2566 PN270926A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   4 ปี 26/09/2566 26/09/2570 35,000.00  
   04/08/2566 PN23N16A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   0 ปี 3 เดือน 16/08/2566 16/11/2566 30,000.00  
   20/07/2566 PN26810A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   3 ปี 10/08/2566 10/08/2569 5,000.00  
   06/07/2566 PN27720A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   4 ปี 20/07/2566 20/07/2570 1,063.40  
   15/06/2566 PN23810A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   0 ปี 2 เดือน 23/06/2566 10/08/2566 625.00  
   06/06/2566 PN27620A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   4 ปี 20/06/2566 20/06/2570 2,550.00  
   01/06/2566 PN25616A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

   2 ปี 16/06/2566 16/06/2568 20,000.00  
   01/06/2566 PN27616B

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

   4 ปี 16/06/2566 16/06/2570 14,823.00  
   25/05/2566 PN27616A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   4 ปี 16/06/2566 16/06/2570 4,626.00  
   25/04/2566 PN26510A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   3 ปี 10/05/2566 10/05/2569 10,000.00  
   12/04/2566 PN275A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   4 ปี 15/05/2566 15/05/2570 800.00  
   30/03/2566 PN23D20A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   0 ปี 8 เดือน 20/04/2566 20/12/2566 40,000.00  
   30/03/2566 PN27424A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   4 ปี 24/04/2566 24/04/2566 2,700.00  
   16/03/2566 PN27410A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่4

   4 ปี 10/04/2566 10/04/2570 1,274.99  
   23/02/2566 PN23519A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 2 เดือน 13/03/2566 19/05/2566 25,000.00  
   16/02/2566 PN23927A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 7 เดือน 27/02/2566 27/09/2566 17,800.00  
   09/02/2566 PN2703A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 1

   4 ปี 13/03/2566 13/03/2570 3,305.00  
   09/02/2566 PN2703B

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 2

   4 ปี 17/03/2566 17/03/2570 8,000.00  
   09/02/2566 PN243A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   1 ปี 09/03/2566 09/03/2567 1,665.00  
   01/02/2566 PN27213A

   การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   4 ปี 13/02/2566 13/02/2570 9,369.21  
   12/01/2566 PN23323A

   การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 2 เดือน 23/01/2566 23/03/2566 16,000.00  
   12/01/2566 PN27123A

   การกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   4 ปี 23/01/2566 23/01/2570 2,900.00  
   12/01/2566 PN26120A

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 20/01/2566 20/01/2569 1,139.45  
   05/01/2566 -

   ตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 6 เดือน 13/03/2566 05/10/2566 40,000.00  
   Facebook Messenger

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล