ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   04/12/2562 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้มาเพื่อชำระหนี้แทน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   0 ปี 1.600 15,000.00
   04/12/2562 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   0 ปี 1.875 3,000.00
   27/11/2562 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6

   0 ปี 1.450 25,000.00
   20/11/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   0 ปี 3.3 20,000.00
   13/11/2562 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   10.10 ปี 0.00 24,000.00
   13/11/2562 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   0 ปี 3.6 3,000.00
   22/10/2562 LB356A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   0 ปี 1.600 20,000.00
   16/10/2562 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   0 ปี 1.450 25,000.00
   16/10/2562 LB496A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   0 ปี 0.00 5,000.00
   11/09/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17

   0 ปี 2.875 15,000.00
   04/09/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 16

   0 ปี 3.300 15,000.00
   28/08/2562 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

   5.30 ปี 0.00 30,000.00
   21/08/2562 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18

   0 ปี 1.600 18,000.00
   14/08/2562 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17

   0 ปี 3.6 8,000.00
   24/07/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 16

   0 ปี 3.3 14,000.00
   10/07/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   9.44 ปี 2.875 20,000.00
   10/07/2562 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15

   0 ปี 2.875 8,000.00
   19/06/2562 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 14

   0 ปี 3.6 8,000.00
   19/06/2562 LB23DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   4.49 ปี 2.400 30,000.00
   05/06/2562 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13

   0 ปี 3.775 17,000.00
   22/05/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12

   19.08 ปี 3.3 16,000.00
   15/05/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟิ้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   9.59 ปี 2.875 25,000.00
   02/05/2562 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   13.15 ปี 3.775 12,000.00
   24/04/2562 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11

   0 ปี 0.00 5,000.00
   24/04/2562 LB23DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9

   4.65 ปี 2.400 30,000.00
   13/03/2562 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟิ้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   9.77 ปี 2.875 20,000.00
   06/03/2562 LB21DA

   Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 10,000.00
   20/02/2562 LB326A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9

   13.35 ปี 3.775 20,000.00
   13/02/2562 LB23DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7

   4.84 ปี 2.400 40,000.00
   13/02/2562 LB676A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8

   48.37 ปี 3.600 5,000.00
   16/01/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   9.92 ปี 2.875 20,000.00
   12/12/2561 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   10.15 ปี 2.875 16,000.00
   04/12/2561 LB386A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   20 ปี 3.30 15,000.00
   28/11/2561 LB23DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   5.5 ปี 2.400 40,000.00
   28/11/2561 LB676A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

   48.58 ปี 3.60 5,000.00
   21/11/2561 LB326A

   พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   13.7 ปี 3.775 18,000.00
   31/10/2561 LB466A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   27.64 ปี 2.875 5,000.00
   24/10/2561 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   10.15 ปี 2.875 17,000.00
   10/10/2561 LB326A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   14 ปี 3.775 19,000.00
   12/09/2561 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13

   10.5 ปี 2.875 20,000.00
   05/09/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 18

   18 ปี 3.400 12,000.00
   22/08/2561 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 20

   14 ปี 3.78 14,000.00
   15/08/2561 LB23DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12

   5.4 ปี 2.400 50,000.00
   15/08/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 19

   28 ปี 2.875 5,000.00
   18/07/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 18

   18 ปี 3.400 12,000.00
   11/07/2561 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   10.5 ปี 2.875 15,000.00
   11/07/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 17

   49 ปี 3.600 5,000.00
   20/06/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13

   28.6 ปี 2.875 13,000.00
   06/06/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16

   18.6 ปี 3.400 13,000.00
   23/05/2561 LB26DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   9 ปี 2.125 15,000.00
   16/05/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 15

   48.6 ปี 3.60 14,000.00
   09/05/2561 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   14.6 ปี 3.775 15,000.00
   25/04/2561 LB22DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14

   5 ปี 2.000 30,000.00
   18/04/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13

   28 ปี 6 เดือน 2.875 13,000.00
   21/03/2561 LB26DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12

   9 ปี 2.125 13,000.00
   14/03/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8

   18 ปี 6 เดือน 3.400 12,000.00
   07/03/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7

   49 ปี 6 เดือน 3.600 12,000.00
   28/02/2561 LB22DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11

   5 ปี 2.000 30,000.00
   21/02/2561 LB316A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10

   13 ปี 6 เดือน 3.650 12,000.00
   07/02/2561 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9

   28 ปี 6 เดือน 2.875 12,000.00
   24/01/2561 LB26DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6

   9 ปี 2.125 15,000.00
   17/01/2561 LB366A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8

   18 ปี 6 เดือน 18.42 13,000.00
   10/01/2561 LB22DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5

   5 ปี 2.000 25,000.00
   10/01/2561 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7

   49 ปี 6 เดือน 3.600 13,000.00