ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   27/10/2564 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   10 ปี 14 เดือน 2.000 25,000.00
   27/10/2564 LB716A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   49 ปี 67 เดือน 2.500 6,000.00
   20/10/2564 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   14 ปี 1 เดือน 1.585 20,000.00
   12/10/2564 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   2 ปี 93 เดือน 0.00 35,000.00
   12/10/2564 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   30 ปี 69 เดือน 0.00 6,000.00
   15/09/2564 LB496A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22

   27 ปี 77 เดือน 1.875 5,000.00
   15/09/2564 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   14 ปี 2 เดือน 1.585 15,000.00
   01/09/2564 LB246A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 21

   2 ปี 79 เดือน 0.75 25,000.00
   25/08/2564 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   27 ปี 8 เดือน 1.875 5,000.00
   18/08/2564 LB716A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20

   49 ปี 86 เดือน 2.500 4,000.00
   18/08/2564 LB276A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   5 ปี 8 เดือน 1.000 15,000.00
   10/08/2564 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 19

   10 ปี 35 เดือน 2.000 17,000.00
   10/08/2564 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   2 ปี 8 เดือน 0.750 30,000.00
   04/08/2564 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 18

   20 ปี 88 เดือน 2.000 13,000.00
   21/07/2564 LB246A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12

   2 ปี 90 เดือน 0.750 25,000.00
   21/07/2564 LB496A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17

   27 ปี 92 เดือน 1.875 5,000.00
   14/07/2564 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   14 ปี 4 เดือน 1.585 12,000.00
   14/07/2564 LB276A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

   5 ปี 92 เดือน 1.000 30,000.00
   16/06/2564 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 16

   21 ปี 1 เดือน 2.000 12,000.00
   09/06/2564 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14

   10 ปี 52 เดือน 2.000 15,000.00
   09/06/2564 LB716A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15

   0 ปี 2.50 4,000.00
   01/06/2564 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 5

   3 ปี 0.750 25,000.00
   19/05/2564 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 1 เดือน 0.950 30,000.00
   19/05/2564 LB496DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13

   28 ปี 9 เดือน 1.875 5,000.00
   12/05/2564 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12

   10 ปี 16 เดือน 2.00 15,000.00
   22/04/2564 -

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 0.00 0.00
   21/04/2564 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 3

   14 ปี 6 เดือน 1.585 15,000.00
   21/04/2564 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรับบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   3 ปี 1 เดือน 0.750 20,000.00
   07/04/2564 LB256A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11

   0 ปี 0.95 30,000.00
   17/03/2564 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 2

   14 ปี 8 เดือน 1.585 20,000.00
   10/03/2564 LB246A

   การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   3 ปี 3 เดือน 0.750 20,000.00
   03/03/2564 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 3 เดือน 0.950 30,000.00
   03/03/2564 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 3

   28 ปี 3 เดือน 1.875 6,000.00
   24/02/2564 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   21 ปี 4 เดือน 0.00 15,000.00
   17/02/2564 LB29DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

   8 ปี 8 เดือน 1.60 20,000.00
   10/02/2564 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 2

   3 ปี 3 เดือน 0.750 30,000.00
   03/02/2564 LB716A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   50 ปี 2.50 6,000.00
   03/02/2564 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 3 เดือน 0.950 30,000.00
   20/01/2564 LB246A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9

   0 ปี 0.750 20,000.00
   20/01/2564 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 1

   14 ปี 9 เดือน 1.585 15,000.00
   13/01/2564 LB496A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8

   0 ปี 1.875 6,000.00
   13/01/2564 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25564 ครั้งที่ 1

   4 ปี 4 เดือน 0.950 27,500.00
   16/12/2563 LB246A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   0 ปี 0.750 20,000.00
   16/12/2563 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   0 ปี 2 16,000.00
   02/12/2563 LB29DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   0 ปี 1.6 20,000.00
   02/12/2563 LB716A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   0 ปี 2.5 6,000.00
   24/11/2563 ESGLB35DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   15 ปี 6 เดือน 1.585 20,000.00
   18/11/2563 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   0 ปี 0.00 25,000.00
   11/11/2563 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.750 20,000.00
   11/11/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 1.875 5,000.00
   04/11/2563 LB236A

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 10,000.00
   28/10/2563 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   0 ปี 0.00 12,000.00
   21/10/2563 LB29DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   0 ปี 1.6 10,000.00
   14/10/2563 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 15,000.00
   14/10/2563 LB716A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 2.5 3,000.00
   16/09/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20

   0 ปี 1.6 10,000.00
   16/09/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 21

   0 ปี 0.00 0.00
   09/09/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 19

   0 ปี 3.3 10,000.00
   02/09/2563 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18

   0 ปี 0.00 40,000.00
   11/08/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   28 ปี 1.875 5,000.00
   22/07/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16

   0 ปี 1.450 30,000.00
   22/07/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 17

   0 ปี 3.6 5,000.00
   15/07/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15

   0 ปี 3.3 20,000.00
   08/07/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25563 ครั้งที่ 2

   9 ปี 4 เดือน 1.6000 22,000.00
   17/06/2563 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14

   0 ปี 1.6 15,000.00
   17/06/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25563 ครั้งที่ 1

   4 ปี 5 เดือน 1.450 40,000.00
   02/06/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13

   0 ปี 3.6 5,000.00
   27/05/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11

   0 ปี 1.60 0.00
   27/05/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12

   0 ปี 3.3 12,000.00
   13/05/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

   0 ปี 1.450 20,000.00
   13/05/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10

   0 ปี 1.875 5,000.00
   22/04/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7

   0 ปี 1.450 10,000.00
   22/04/2563 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

   0 ปี 1.600 5,000.00
   11/03/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6

   0 ปี 3.6 3,000.00
   11/03/2563 LB24DB

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16

   0 ปี 1.450 35,000.00
   04/03/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   0 ปี 3.3 12,000.00
   26/02/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   0 ปี 1.6 17,000.00
   19/02/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   0 ปี 1.875 3,000.00
   12/02/2563 LB356

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   0 ปี 1.6 22,000.00
   15/01/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   18.43 ปี 3.300 15,000.00
   08/01/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ( พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   9.94 ปี 1.600 25,000.00

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล