ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   16/12/2563 LB246A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6

   0 ปี 0.750 20,000.00
   16/12/2563 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7

   0 ปี 2 16,000.00
   02/12/2563 LB29DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   0 ปี 1.6 20,000.00
   02/12/2563 LB716A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

   0 ปี 2.5 6,000.00
   24/11/2563 ESGLB35DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   15 ปี 6 เดือน 1.585 20,000.00
   18/11/2563 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   0 ปี 0.00 25,000.00
   11/11/2563 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.750 0.02
   11/11/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 1.875 5,000.00
   04/11/2563 LB236A

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 10,000.00
   28/10/2563 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

   0 ปี 0.00 12,000.00
   21/10/2563 LB29DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

   0 ปี 1.6 10,000.00
   14/10/2563 LB246A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 15,000.00
   14/10/2563 LB716A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 2.5 3,000.00
   14/10/2563 LB246A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 15,000.00
   14/10/2563 LB716A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

   0 ปี 0.00 3,000.00
   16/09/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 20

   0 ปี 1.6 10,000.00
   16/09/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 21

   0 ปี 0.00 0.00
   09/09/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 19

   0 ปี 3.3 10,000.00
   02/09/2563 LB256A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18

   0 ปี 0.00 40,000.00
   11/08/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   28 ปี 1.875 5,000.00
   22/07/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16

   0 ปี 1.450 30,000.00
   22/07/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 17

   0 ปี 3.6 5,000.00
   15/07/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15

   0 ปี 3.3 20,000.00
   08/07/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25563 ครั้งที่ 2

   9 ปี 4 เดือน 1.6000 22,000.00
   17/06/2563 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14

   0 ปี 1.6 15,000.00
   17/06/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25563 ครั้งที่ 1

   4 ปี 5 เดือน 1.450 40,000.00
   02/06/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13

   0 ปี 3.6 5,000.00
   27/05/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11

   0 ปี 1.60 0.00
   27/05/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12

   0 ปี 3.3 12,000.00
   13/05/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

   0 ปี 1.450 20,000.00
   13/05/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10

   0 ปี 1.875 5,000.00
   22/04/2563 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7

   0 ปี 1.450 10,000.00
   22/04/2563 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8

   0 ปี 1.600 5,000.00
   11/03/2563 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6

   0 ปี 3.6 3,000.00
   11/03/2563 LB24DB

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16

   0 ปี 1.450 35,000.00
   04/03/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   0 ปี 3.3 12,000.00
   26/02/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   0 ปี 1.6 17,000.00
   19/02/2563 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   0 ปี 1.875 3,000.00
   12/02/2563 LB356

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   0 ปี 1.6 22,000.00
   15/01/2563 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

   18.43 ปี 3.300 15,000.00
   08/01/2563 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ( พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   9.94 ปี 1.600 25,000.00
   04/12/2562 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้มาเพื่อชำระหนี้แทน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   0 ปี 1.600 15,000.00
   04/12/2562 LB496A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   0 ปี 1.875 3,000.00
   27/11/2562 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6

   0 ปี 1.450 25,000.00
   20/11/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

   0 ปี 3.3 20,000.00
   13/11/2562 LB29DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   10.10 ปี 0.00 24,000.00
   13/11/2562 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   0 ปี 3.6 3,000.00
   22/10/2562 LB356A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

   0 ปี 1.600 20,000.00
   16/10/2562 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   0 ปี 1.450 25,000.00
   16/10/2562 LB496A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   0 ปี 0.00 5,000.00
   11/09/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17

   0 ปี 2.875 15,000.00
   04/09/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 16

   0 ปี 3.300 15,000.00
   28/08/2562 LB24DB

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

   5.30 ปี 0.00 30,000.00
   21/08/2562 LB356A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18

   0 ปี 1.600 18,000.00
   14/08/2562 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17

   0 ปี 3.6 8,000.00
   24/07/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 16

   0 ปี 3.3 14,000.00
   10/07/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   9.44 ปี 2.875 20,000.00
   10/07/2562 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15

   0 ปี 2.875 8,000.00
   19/06/2562 LB676A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 14

   0 ปี 3.6 8,000.00
   19/06/2562 LB23DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   4.49 ปี 2.400 30,000.00
   05/06/2562 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13

   0 ปี 3.775 17,000.00
   22/05/2562 LB386A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12

   19.08 ปี 3.3 16,000.00
   15/05/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟิ้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   9.59 ปี 2.875 25,000.00
   02/05/2562 LB326A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   13.15 ปี 3.775 12,000.00
   24/04/2562 LB466A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11

   0 ปี 0.00 5,000.00
   24/04/2562 LB23DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9

   4.65 ปี 2.400 30,000.00
   13/03/2562 LB28DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟิ้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   9.77 ปี 2.875 20,000.00
   06/03/2562 LB21DA

   Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 10,000.00
   20/02/2562 LB326A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9

   13.35 ปี 3.775 20,000.00
   13/02/2562 LB23DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7

   4.84 ปี 2.400 40,000.00
   13/02/2562 LB676A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8

   48.37 ปี 3.600 5,000.00
   16/01/2562 LB28DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   9.92 ปี 2.875 20,000.00