ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   20/09/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 29

   9 ปี 9 เดือน 3.350 23,000.00
   13/09/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 27

   3 ปี 6 เดือน 2.250 25,000.00
   13/09/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 28

   28 ปี 9 เดือน 2.75 7,000.00
   06/09/2566 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26

   5 ปี 6 เดือน 2.4 3,000.00
   06/09/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   23 ปี 9 เดือน 3.140 7,000.00
   30/08/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   13 ปี 8 เดือน 3.390 20,000.00
   23/08/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 24

   9 ปี 10 เดือน 3.350 23,000.00
   23/08/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25

   48 ปี 10 เดือน 4.00 5,000.00
   16/08/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 32

   3 ปี 6 เดือน 2.250 25,000.00
   16/08/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 23

   19 ปี 10 เดือน 3.450 19,000.00
   09/08/2566 Bond Switching 4-2566

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   0 ปี 0.00 20,000.00
   19/07/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 22

   28 ปี 11 เดือน 2.75 7,000.00
   19/07/2566 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26

   5 ปี 8 เดือน 2.400 25,000.00
   12/07/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   23 ปี 11 เดือน 3.14 7,000.00
   12/07/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25

   3 ปี 9 เดือน 2.250 30,000.00
   05/07/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)

   13 ปี 9 เดือน 3.390 20,000.00
   28/06/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 21

   19 ปี 11 เดือน 3.450 16,000.00
   21/06/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

   49 ปี 4.000 6,000.00
   21/06/2566 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 24

   4 ปี 11 เดือน 2.650 35,000.00
   07/06/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 19

   10 ปี 3.350 23,000.00
   31/05/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18

   29 ปี 1 เดือน 2.75 6,000.00
   24/05/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (ESGLB376A)

   14 ปี 1 เดือน 3.390 20,000.00
   24/05/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   24 ปี 1 เดือน 3.14 7,000.00
   18/05/2566 Bond Switching 3-2566

   พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   0 ปี 0.00 50,000.00
   16/05/2566 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17

   3 ปี 2.350 25,000.00
   26/04/2566 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16

   5 ปี 1 เดือน 2.650 35,000.00
   26/04/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17

   20 ปี 1 เดือน 3.450 16,000.00
   19/04/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   10 ปี 1 เดือน 3.3500 23,000.00
   04/04/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15

   49 ปี 2 เดือน 4.00 5,000.00
   04/04/2566 LB266A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 2 เดือน 2.350 35,000.00
   29/03/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   14 ปี 2 เดือน 3.390 20,000.00
   15/03/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14

   29 ปี 3 เดือน 2.750 5,000.00
   15/03/2566 LB266A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 2 เดือน 2.350 30,000.00
   08/03/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13

   10 ปี 3 เดือน 3.350 27,000.00
   01/03/2566 LB286A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   5 ปี 3 เดือน 2.650 30,000.00
   22/02/2566 LB436A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   20 ปี 3 เดือน 3.450 16,000.00
   15/02/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12

   49 ปี 4 เดือน 4.00 6,000.00
   15/02/2566 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16

   3 ปี 4 เดือน 2.350 30,000.00
   08/02/2566 Bond Switching 2-2566

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 0.00 20,000.00
   01/02/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   24 ปี 4 เดือน 3.14 7,000.00
   25/01/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   14 ปี 4 เดือน 3.390 20,000.00
   18/01/2566 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

   3 ปี 5 เดือน 2.350 20,000.00
   18/01/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

   10 ปี 6 เดือน 3.350 25,000.00
   11/01/2566 LB286A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   5 ปี 4 เดือน 2.650 30,000.00
   11/01/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

   29 ปี 5 เดือน 2.750 5,000.00
   21/12/2565 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

   5 ปี 6 เดือน 2.650 35,000.00
   21/12/2565 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

   49 ปี 6 เดือน 4.00 5,000.00
   07/12/2565 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   3 ปี 6 เดือน 2.350 30,000.00
   07/12/2565 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   20 ปี 6 เดือน 3.450 13,500.00
   30/11/2565 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   24 ปี 7 เดือน 3.140 7,000.00
   29/11/2565 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   14 ปี 5 เดือน 3.390 20,000.00
   23/11/2565 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   10 ปี 7 เดือน 3.350 25,000.00
   15/11/2565 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   3 ปี 7 เดือน 2.350 30,000.00
   15/11/2565 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   30 ปี 2.750 6,000.00
   09/11/2565 Bond Switching 1-2566

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 20,000.00
   26/10/2565 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   5 ปี 7 เดือน 2.650 30,000.00
   26/10/2565 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   49 ปี 8 เดือน 4.00 5,000.00
   19/10/2565 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   20 ปี 8 เดือน 3.450 13,500.00
   12/10/2565 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 7 เดือน 2.350 30,000.00
   12/10/2565 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   29 ปี 8 เดือน 2.750 3,000.00
   05/10/2565 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   10 ปี 8 เดือน 3.350 20,000.00
   14/09/2565 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17

   2 ปี 1 เดือน 0.75 22,500.00
   13/09/2565 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   14 ปี 7 เดือน 3.390 20,000.00
   07/09/2565 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16

   5 ปี 11 เดือน 2.650 25,000.00
   07/09/2565 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 26

   29 ปี 9 เดือน 2.750 5,000.00
   24/08/2565 LB31DA

   พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15

   9 ปี 6 เดือน 2.000 22,000.00
   17/08/2565 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14

   2 ปี 8 เดือน 0.750 27,000.00
   17/08/2565 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   20 ปี 10 เดือน 3.450 15,000.00
   03/08/2565 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13

   5 ปี 11 เดือน 2.650 22,000.00
   03/08/2565 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 25

   49 ปี 10 เดือน 4.00 5,000.00
   21/07/2565 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   24 ปี 11 เดือน 3.14 10,000.00
   20/07/2565 LB249A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   2 ปี 1 เดือน 0.750 25,000.00
   12/07/2565 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 24

   9 ปี 5 เดือน 2.000 22,000.00
   06/07/2565 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12

   5 ปี 11 เดือน 2.650 22,500.00
   06/07/2565 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 23

   29 ปี 11 เดือน 2.750 5,000.00
   29/06/2565 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11

   50 ปี 4.000 6,000.00
   22/06/2565 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

   2 ปี 6 เดือน 0.750 30,000.00
   22/06/2565 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 22

   19 ปี 11 เดือน 2.000 10,000.00
   08/06/2565 LB276A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21

   5 ปี 2 เดือน 1.000 35,000.00
   01/06/2565 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20

   9 ปี 6 เดือน 2.000 20,000.00
   25/05/2565 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   2 ปี 6 เดือน 0.750 30,000.00
   12/05/2565 -

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 0.00
   11/05/2565 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   13 ปี 6 เดือน 1.585 15,000.00
   03/05/2565 LB526A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   30 ปี 1 เดือน 2.750 5,000.00
   27/04/2565 LB276A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 19

   5 ปี 2 เดือน 1.000 35,000.00
   27/04/2565 LB726A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   50 ปี 1 เดือน 4.00 4,000.00
   20/04/2565 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   2 ปี 4 เดือน 0.750 30,000.00
   20/04/2565 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18

   20 ปี 2 เดือน 2.000 10,000.00
   05/04/2565 LB31DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   9 ปี 7 เดือน 2.000 20,000.00
   30/03/2565 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17

   30 ปี 2 เดือน 2.750 4,000.00
   23/03/2565 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   2 ปี 6 เดือน 0.750 28,000.00
   16/03/2565 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   13 ปี 7 เดือน 1.585 20,000.00
   09/03/2565 LB276A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16

   5 ปี 3 เดือน 1.000 30,000.00
   09/03/2565 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   25 ปี 3 เดือน 3.140 15,000.00
   02/03/2565 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   10 ปี 2.00 20,000.00
   23/02/2565 LB426A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15

   20 ปี 6 เดือน 2.000 17,000.00
   15/02/2565 LB249A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14

   2 ปี 11 เดือน 0.7500 35,000.00
   09/02/2565 LB716A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13

   49 ปี 4 เดือน 2.500 4,000.00
   02/02/2565 LB31DA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   10 ปี 2.00 20,000.00
   26/01/2565 LB526A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   30 ปี 4 เดือน 2.750 7,000.00
   19/01/2565 LB276A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12

   5 ปี 5 เดือน 1.000 30,000.00
   12/01/2565 ESGLB35DA

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   13 ปี 9 เดือน 1.585 20,000.00

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล