ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   29/05/2567 LB27NA

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11 (LB27NA)

   3 ปี 5 เดือน 2.4000 30,000.00
   29/05/2567 LB556A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 31 (LB556A)

   31 ปี 1 เดือน 4.000 10,000.00
   21/05/2567 LB347A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 (LB347A)

   10 ปี 2.800 30,000.00
   16/05/2567 Bond Switching 3-2567

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   0 ปี 0.00 80,000.00
   08/05/2567 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (ESGLB376A)

   13 ปี 11 เดือน 3.390 30,000.00
   30/04/2567 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 (LB293A)

   4 ปี 9 เดือน 2.4 30,000.00
   24/04/2567 LB27NA

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 (LB27NA)

   3 ปี 7 เดือน 2.400 30,000.00
   24/04/2567 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 24 (LB436A)

   19 ปี 2 เดือน 3.450 17,000.00
   03/04/2567 LB346A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 (LB347A)

   10 ปี 2 เดือน 2.800 30,000.00
   03/04/2567 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 (LB726A)

   48 ปี 2 เดือน 4.000 8,000.00
   27/03/2567 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 (LB273A)

   2 ปี 11 เดือน 2.250 33,000.00
   27/03/2567 LB556A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 (LB556A

   31 ปี 3 เดือน 4.000 8,000.00
   13/03/2567 LB346A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (LB346A)

   10 ปี 3 เดือน 2.800 30,000.00
   13/03/2567 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (LB726A)

   48 ปี 3 เดือน 4.000 8,000.00
   06/03/2567 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (LBA476A)

   23 ปี 3 เดือน 3.140 9,000.00
   28/02/2567 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (LB273A)

   3 ปี 2.250 30,000.00
   28/02/2567 Bond Switching 2-2567

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   0 ปี 0.00 20,000.00
   21/02/2567 ESGLB376A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (ESGLB376A)

   13.32 ปี 3.390 25,000.00
   21/02/2567 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (LB293A)

   5 ปี 2.40 30,000.00
   14/02/2567 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 17 (LB436A)

   19 ปี 4 เดือน 3.450 18,000.00
   24/01/2567 LB726A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจำกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (LB726A)

   48 ปี 5 เดือน 4.000 8,000.00
   24/01/2567 LB346A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16

   10 ปี 5 เดือน 2.800 28,000.00
   17/01/2567 LBA476A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (LBA476A)

   23 ปี 5 เดือน 3.140 9,000.00
   17/01/2567 LB273A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (LB273A)

   3 ปี 2 เดือน 2.250 30,000.00
   10/01/2567 LB556A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจำกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (LB556A)

   31 ปี 5 เดือน 4.000 8,000.00
   10/01/2567 LB293A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 15

   5 ปี 2 เดือน 2.400 30,000.00
   20/12/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 13 (LB273A)

   3 ปี 3 เดือน 2.250 28,000.00
   20/12/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (LB436A)

   19 ปี 6 เดือน 3.450 13,000.00
   13/12/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 12 (LB336A)

   9 ปี 6 เดือน 3.350 17,000.00
   06/12/2566 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11 (LB293A)

   5 ปี 3 เดือน 2.400 25,000.00
   06/12/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (LBA476A)

   23 ปี 7 เดือน 3.140 9,000.00
   29/11/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 (LB726A)

   48 ปี 7 เดือน 4.000 8,000.00
   22/11/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 (LB273A)

   3 ปี 4 เดือน 2.25 30,000.00
   22/11/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 (LB436A)

   19 ปี 7 เดือน 3.45 17,000.00
   15/11/2566 ESGLG376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (ESGLB376A)

   13 ปี 7 เดือน 3.390 15,000.00
   08/11/2566 Bond Switching 1-2567

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   0 ปี 0.00 20,000.00
   01/11/2566 LB556A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (LB556A)

   31 ปี 8 เดือน 4.00 8,000.00
   25/10/2566 LB336A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (LB336A)

   9 ปี 6 เดือน 3.350 20,000.00
   25/10/2566 LBA476A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (LB476A)

   23 ปี 3.140 9,000.00
   18/10/2566 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (LB293A)

   5 ปี 5 เดือน 2.400 20,000.00
   18/10/2566 LB726A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (LB726A)

   48 ปี 6 เดือน 4 8,000.00
   11/10/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (LB273A)

   3 ปี 6 เดือน 2.25 30,000.00
   11/10/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยื่นสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (ESGLB376A)

   13 ปี 6 เดือน 3.390 20,000.00
   20/09/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 29

   9 ปี 9 เดือน 3.350 23,000.00
   13/09/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 27

   3 ปี 6 เดือน 2.250 25,000.00
   13/09/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 28

   28 ปี 9 เดือน 2.75 7,000.00
   06/09/2566 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26

   5 ปี 6 เดือน 2.4 3,000.00
   06/09/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   23 ปี 9 เดือน 3.140 7,000.00
   30/08/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   13 ปี 8 เดือน 3.390 20,000.00
   23/08/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 24

   9 ปี 10 เดือน 3.350 23,000.00
   23/08/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25

   48 ปี 10 เดือน 4.00 5,000.00
   16/08/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 32

   3 ปี 6 เดือน 2.250 25,000.00
   16/08/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 23

   19 ปี 10 เดือน 3.450 19,000.00
   09/08/2566 Bond Switching 4-2566

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   0 ปี 0.00 20,000.00
   19/07/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 22

   28 ปี 11 เดือน 2.75 7,000.00
   19/07/2566 LB293A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26

   5 ปี 8 เดือน 2.400 25,000.00
   12/07/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   23 ปี 11 เดือน 3.14 7,000.00
   12/07/2566 LB273A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25

   3 ปี 9 เดือน 2.250 30,000.00
   05/07/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)

   13 ปี 9 เดือน 3.390 20,000.00
   28/06/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 21

   19 ปี 11 เดือน 3.450 16,000.00
   21/06/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

   49 ปี 4.000 6,000.00
   21/06/2566 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 24

   4 ปี 11 เดือน 2.650 35,000.00
   07/06/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 19

   10 ปี 3.350 23,000.00
   31/05/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18

   29 ปี 1 เดือน 2.75 6,000.00
   24/05/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (ESGLB376A)

   14 ปี 1 เดือน 3.390 20,000.00
   24/05/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   24 ปี 1 เดือน 3.14 7,000.00
   18/05/2566 Bond Switching 3-2566

   พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   0 ปี 0.00 50,000.00
   16/05/2566 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17

   3 ปี 2.350 25,000.00
   26/04/2566 LB286A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16

   5 ปี 1 เดือน 2.650 35,000.00
   26/04/2566 LB436A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17

   20 ปี 1 เดือน 3.450 16,000.00
   19/04/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   10 ปี 1 เดือน 3.3500 23,000.00
   04/04/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15

   49 ปี 2 เดือน 4.00 5,000.00
   04/04/2566 LB266A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 2 เดือน 2.350 35,000.00
   29/03/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   14 ปี 2 เดือน 3.390 20,000.00
   15/03/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14

   29 ปี 3 เดือน 2.750 5,000.00
   15/03/2566 LB266A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   3 ปี 2 เดือน 2.350 30,000.00
   08/03/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13

   10 ปี 3 เดือน 3.350 27,000.00
   01/03/2566 LB286A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   5 ปี 3 เดือน 2.650 30,000.00
   22/02/2566 LB436A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   20 ปี 3 เดือน 3.450 16,000.00
   15/02/2566 LB726A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12

   49 ปี 4 เดือน 4.00 6,000.00
   15/02/2566 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16

   3 ปี 4 เดือน 2.350 30,000.00
   08/02/2566 Bond Switching 2-2566

   การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   0 ปี 0.00 20,000.00
   01/02/2566 LBA476A

   พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   24 ปี 4 เดือน 3.14 7,000.00
   25/01/2566 ESGLB376A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   14 ปี 4 เดือน 3.390 20,000.00
   18/01/2566 LB266A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

   3 ปี 5 เดือน 2.350 20,000.00
   18/01/2566 LB336A

   พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

   10 ปี 6 เดือน 3.350 25,000.00
   11/01/2566 LB286A

   การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   5 ปี 4 เดือน 2.650 30,000.00
   11/01/2566 LB526A

   พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

   29 ปี 5 เดือน 2.750 5,000.00

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล