ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   11/03/2567 GGLB26OA

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (Re-open ครั้งที่ 2)

   2 ปี 8 เดือน 7,000.00 13/03/2567 28/10/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/03/2567 GGLB301A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (Re-open ครั้งที่ 1)

   5 ปี 11 เดือน 7,000.00 13/03/2567 29/01/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   04/03/2567 SME262A

   พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 1)

   2 ปี 3,000.00 06/03/2567 22/02/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/02/2566 SME262A

   พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   3 ปี 3,000.00 22/02/2566 22/02/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล