ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ยื่นซอง วันที่ประมูล SYMBOL รุ่นพันธบัตร อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   03/12/2562 03/12/2562

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 0 ปี 11,400.00 - - กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   21/11/2562 21/11/2562 NHA326A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 12 ปี 6 เดือน 2,000.00 02/12/2562 02/06/2575 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   14/11/2562 14/11/2562

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 10 ปี 4,700.00 02/12/2562 02/12/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   14/11/2562 14/11/2562

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 15 ปี 3,000.00 25/11/2562 25/11/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   24/10/2562 24/10/2562 PWA29NA

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,200.00 13/11/2562 13/11/2572 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   12/09/2562 12/09/2562

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 7 ปี 2,000.00 23/09/2562 23/09/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/08/2562 01/08/2562 NHA268A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 7 ปี 1,000.00 13/08/2562 13/08/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/07/2562 30/07/2562 MEA348A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 15 ปี 5,800.00 15/08/2562 15/08/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   18/07/2562 18/07/2562 SRT267A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 7 ปี 3,100.00 26/07/2562 26/07/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/05/2562 16/05/2562 PWA345A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 15 ปี 1,050.00 28/05/2562 28/05/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/05/2562 02/05/2562 MEA295A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 10 ปี 3,000.00 16/05/2562 16/05/2572 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   18/04/2562 18/04/2562 PWA244A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 5 ปี 1,000.00 29/04/2562 29/04/2567 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/04/2562 11/04/2562 NHA294A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 10 ปี 2,500.00 29/04/2562 29/04/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   14/03/2562 14/03/2562 NHA243A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 5 ปี 2,500.00 28/03/2562 28/03/2567 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   21/02/2562 21/02/2562 SRT262A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 7 ปี 3,000.00 28/02/2562 28/02/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   08/11/2561 08/11/2561 SRT23NA

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 5 ปี 3,370.00 15/11/2561 15/11/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/08/2561 30/08/2561 -

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ไม่รับผลการประมูล)

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ไม่รับผลการประมูล) 15 ปี 3,000.00 06/09/2561 06/09/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   30/08/2561 30/08/2561 -

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ไม่รับผลการประมูล)

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ไม่รับผลการประมูล) 10 ปี 3,000.00 06/09/2561 06/09/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/08/2561 09/08/2561 NHA238A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 5 ปี 2,000.00 20/08/2561 20/08/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/06/2561 28/06/2561 PEA287A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 10 ปี 3,000.00 05/07/2561 05/07/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/06/2561 25/06/2561 EGAT336A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 15 ปี 3,000.00 29/06/2561 29/06/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/06/2561 25/06/2561 EGAT386A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 20 ปี 7,000.00 29/06/2561 29/06/2581 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   29/03/2561 29/03/2561 NHA224A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 4 ปี 1,000.00 11/04/2561 11/04/2565 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   22/03/2561 22/03/2561 SRT283A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 10 ปี 1,000.00 29/03/2561 29/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   06/02/2561 06/02/2561 EGAT382A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 20 ปี 3,000.00 27/02/2561 27/02/2581 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   06/02/2561 06/02/2561 EGAT332A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 15 ปี 3,000.00 27/02/2561 27/02/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน