ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง วันที่ประมูล SYMBOL รุ่นพันธบัตร อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   20/06/2567 20/06/2567

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 10 ปี 3,500.00 08/07/2567 08/07/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   06/06/2567 06/06/2567

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 15 ปี 2,300.00 27/06/2567 27/06/2582 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   06/06/2567 06/06/2567 SRT306B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 6 ปี 4,000.00 13/06/2567 13/06/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/05/2567 16/05/2567 PWA346A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,500.00 07/06/2567 07/06/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   16/05/2567 16/05/2567 SRT385A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 14 ปี 3,100.00 29/05/2567 29/05/2581 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/05/2567 16/05/2567

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 6 ปี 2,000.00 06/06/2567 06/06/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   07/05/2567 07/05/2567

   หุ้นกู้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พ.ศ. 2567

   หุ้นกู้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พ.ศ. 2567 10 ปี 5,150.00 27/06/2567 27/06/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   02/05/2567 02/05/2567 PEA315A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 7 ปี 2,000.00 23/05/2567 23/05/2574 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   02/05/2567 02/05/2567 PEA395A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 15 ปี 3,000.00 23/05/2567 23/05/2582 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/04/2567 25/04/2567 SRT355A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 11 ปี 4,800.00 09/05/2567 09/05/2578 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   23/04/2567 23/04/2567 GGLB315A

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 7 ปี 3,500.00 14/05/2567 14/05/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   23/04/2567 23/04/2567 GGLB295A

   พันธบัตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 5 ปี 3,500.00 14/05/2567 14/05/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   23/04/2567 23/04/2567 GGLB28์ฺNB

   พันธบัตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 4 ปี 6 เดือน 3,000.00 14/05/2567 14/05/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/04/2567 18/04/2567 BMTA345A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 10 ปี 3,200.00 07/05/2567 07/05/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/03/2567 28/03/2567 SRT394A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 15 ปี 2,000.00 11/04/2567 11/04/2582 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   21/03/2567 21/03/2567 BMTA294A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 5 ปี 2,575.00 05/04/2567 05/04/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   14/03/2567 14/03/2567 NHA373A

   การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 13 ปี 2,000.00 28/03/2567 28/03/2580 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   05/03/2567 05/03/2567 PEA393A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 15 ปี 2,000.00 27/03/2567 27/03/2582 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   05/03/2567 05/03/2567 PEA313A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 7 ปี 3,000.00 27/03/2567 27/03/2574 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   22/02/2567 22/02/2567 EGAT363A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 12 ปี 2,000.00 11/03/2567 11/03/2579 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   15/02/2567 15/02/2567 SRT322B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 8 ปี 3,200.00 22/02/2567 22/02/2575 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/01/2567 30/01/2567 SRT362A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 12 ปี 3,000.00 15/02/2567 15/02/2579 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   11/01/2567 11/01/2567 BMTA341A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 10 ปี 1,300.00 24/01/2567 24/01/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   07/12/2566 07/12/2566 SRT33DA

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 10 ปี 5,000.00 18/12/2566 18/12/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/11/2566 30/11/2566 MEA35DA

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 12 ปี 2,000.00 21/12/2566 21/12/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/11/2566 09/11/2566 SRT295A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 5 ปี 6 เดือน 3,370.00 15/11/2566 15/05/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   09/11/2566 09/11/2566 PEA33NB

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 10 ปี 3,000.00 29/11/2566 29/11/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   31/08/2566 31/08/2566 PWA339A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 10 ปี 1,000.00 25/09/2566 25/09/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   31/08/2566 31/08/2566 PWA289A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 650.00 25/09/2566 25/09/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   17/08/2566 17/08/2566 PEA338A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 10 ปี 3,500.00 31/08/2566 31/08/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   15/08/2566 15/08/2566 EGAT439A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 20 ปี 4,500.00 27/09/2566 27/09/2586 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   15/08/2566 15/08/2566 EGAT309A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 7 ปี 2,000.00 27/09/2566 27/09/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   03/08/2566 03/08/2566 NHA318A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 8 ปี 1,000.00 21/08/2566 21/08/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   03/08/2566 03/08/2566 NHA368A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 13 ปี 1,000.00 21/08/2566 21/08/2579 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/07/2566 20/07/2566 EGAT308A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 7 ปี 3,000.00 10/08/2566 10/08/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2566 20/07/2566 EGAT358A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 12 ปี 2,000.00 10/08/2566 10/08/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   29/06/2566 29/06/2566 SRT387A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 15 ปี 1,000.00 11/07/2566 11/07/2581 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   22/06/2566 22/06/2566 SRT307A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 7 ปี 1,600.00 03/07/2566 03/07/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   13/06/2566 13/06/2566 MEA386A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 15 ปี 3,800.00 29/06/2566 29/06/2581 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   13/06/2566 13/06/2566 MEA286A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 2,000.00 29/06/2566 29/06/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/05/2566 25/05/2566 BMTA276A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 4 ปี 1,000.00 14/06/2566 14/06/2570 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/05/2566 18/05/2566 NHA335A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,000.00 30/05/2566 30/05/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/05/2566 18/05/2566 BMTA296A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 6 ปี 1,000.00 06/06/2566 06/06/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   15/05/2566 15/05/2566 EGAT305A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 7 ปี 3,000.00 29/05/2566 29/05/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   11/05/2566 11/05/2566 PWA335A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,100.00 29/05/2566 29/05/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/05/2566 09/05/2566 PEA285A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 5,000.00 30/05/2566 30/05/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/05/2566 09/05/2566 PEA305B

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 7 ปี 4,000.00 30/05/2566 30/05/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/04/2566 25/04/2566 BMTA335A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 10 ปี 3,355.00 08/05/2566 08/05/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/04/2566 20/04/2566 BMTA285A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 5,000.00 08/05/2566 08/05/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/03/2566 30/03/2566 SRT304A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 7 ปี 3,730.00 24/04/2566 24/04/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/03/2566 16/03/2566 PEA303B

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 7 ปี 3,000.00 30/03/2566 30/03/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/03/2566 09/03/2566 MEA333A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 10 ปี 4,000.00 23/03/2566 23/03/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/03/2566 09/03/2566 PWA293A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 6 ปี 900.00 29/03/2566 29/03/2572 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   02/03/2566 02/03/2566 SRT333A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 10 ปี 5,000.00 13/03/2566 13/03/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/02/2566 16/02/2566 SRT282C

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 5,600.00 23/02/2566 23/02/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   12/01/2566 12/01/2566 BMTA28NA

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 5 ปี 9 เดือน 3,660.00 08/02/2566 08/11/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล