ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel RDF
   วันที่ยื่นซอง วันที่ประมูล SYMBOL รุ่นพันธบัตร อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   07/12/2566 07/12/2566 SRT33DA

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 10 ปี 5,000.00 18/12/2566 18/12/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/11/2566 30/11/2566

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 12 ปี 2,000.00 21/12/2566 21/12/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/11/2566 09/11/2566 SRT295A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 5 ปี 6 เดือน 3,370.00 15/11/2566 15/05/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   09/11/2566 09/11/2566 PEA33NB

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 10 ปี 3,000.00 29/11/2566 29/11/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   31/08/2566 31/08/2566 PWA289A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 650.00 25/09/2566 25/09/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   31/08/2566 31/08/2566 PWA339A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 10 ปี 1,000.00 25/09/2566 25/09/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   17/08/2566 17/08/2566 PEA338A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 10 ปี 3,500.00 31/08/2566 31/08/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   15/08/2566 15/08/2566 EGAT439A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 20 ปี 4,500.00 27/09/2566 27/09/2586 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   15/08/2566 15/08/2566 EGAT309A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 7 ปี 2,000.00 27/09/2566 27/09/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   03/08/2566 03/08/2566 NHA368A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 13 ปี 1,000.00 21/08/2566 21/08/2579 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   03/08/2566 03/08/2566 NHA318A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 8 ปี 1,000.00 21/08/2566 21/08/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/07/2566 20/07/2566 EGAT308A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 7 ปี 3,000.00 10/08/2566 10/08/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   20/07/2566 20/07/2566 EGAT358A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 12 ปี 2,000.00 10/08/2566 10/08/2578 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   29/06/2566 29/06/2566 SRT387A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 15 ปี 1,000.00 11/07/2566 11/07/2581 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   22/06/2566 22/06/2566 SRT307A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 7 ปี 1,600.00 03/07/2566 03/07/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   13/06/2566 13/06/2566 MEA386A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 15 ปี 3,800.00 29/06/2566 29/06/2581 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   13/06/2566 13/06/2566 MEA286A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 2,000.00 29/06/2566 29/06/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/05/2566 25/05/2566 BMTA276A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 4 ปี 1,000.00 14/06/2566 14/06/2570 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/05/2566 18/05/2566 NHA335A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,000.00 30/05/2566 30/05/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/05/2566 18/05/2566 BMTA296A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 6 ปี 1,000.00 06/06/2566 06/06/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   15/05/2566 15/05/2566 EGAT305A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 7 ปี 3,000.00 29/05/2566 29/05/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   11/05/2566 11/05/2566 PWA335A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 10 ปี 1,100.00 29/05/2566 29/05/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/05/2566 09/05/2566 PEA305B

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 7 ปี 4,000.00 30/05/2566 30/05/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/05/2566 09/05/2566 PEA285A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 5,000.00 30/05/2566 30/05/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/04/2566 25/04/2566 BMTA335A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 10 ปี 3,355.00 08/05/2566 08/05/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   20/04/2566 20/04/2566 BMTA285A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 5,000.00 08/05/2566 08/05/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/03/2566 30/03/2566 SRT304A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 7 ปี 3,730.00 24/04/2566 24/04/2573 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/03/2566 16/03/2566 PEA303B

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 7 ปี 3,000.00 30/03/2566 30/03/2573 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/03/2566 09/03/2566 MEA333A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 10 ปี 4,000.00 23/03/2566 23/03/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/03/2566 09/03/2566 PWA293A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 6 ปี 900.00 29/03/2566 29/03/2572 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   02/03/2566 02/03/2566 SRT333A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 10 ปี 5,000.00 13/03/2566 13/03/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/02/2566 16/02/2566 SRT282C

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 5 ปี 5,600.00 23/02/2566 23/02/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   12/01/2566 12/01/2566 BMTA28NA

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 5 ปี 9 เดือน 3,660.00 08/02/2566 08/11/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   15/12/2565 15/12/2565 BMTA331A

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 10 ปี 4,000.00 05/01/2566 05/01/2576 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   08/12/2565 08/12/2565 SRT28DA

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 6 ปี 4,500.00 15/12/2565 15/12/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   10/11/2565 10/11/2565 SRT26NA

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 4 ปี 5,000.00 17/11/2565 17/11/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   08/11/2565 08/11/2565 PEA34NA

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 12 ปี 5,000.00 30/11/2565 30/11/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/09/2565 01/09/2565 EGAT289B

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 6 ปี 3,000.00 19/09/2565 19/09/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   30/08/2565 30/08/2565 PEA429A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 20 ปี 3,600.00 20/09/2565 20/09/2585 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   30/08/2565 30/08/2565 PEA333A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 10 ปี 6 เดือน 2,400.00 20/09/2565 20/03/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   18/08/2565 18/08/2565 NHA348A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 12 ปี 2,000.00 29/08/2565 29/08/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   18/08/2565 18/08/2565 MEA289C

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 6 ปี 3,100.00 01/09/2565 01/09/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   04/08/2565 04/08/2565 PWA328A

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,800.00 22/08/2565 22/08/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   02/08/2565 02/08/2565 SRT298B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 7 ปี 6,000.00 22/08/2565 22/08/2572 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   21/07/2565 21/07/2565 SRT348A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 12 ปี 2,600.00 09/08/2565 09/08/2577 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   16/06/2565 16/06/2565 SRT376A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 15 ปี 4,000.00 22/06/2565 22/06/2580 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   07/06/2565 07/06/2565 PEA326A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 10 ปี 6,000.00 29/06/2565 29/06/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   26/05/2565 26/05/2565 SRT356A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 13 ปี 4,000.00 01/06/2565 01/06/2578 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   12/05/2565 12/05/2565 SRT315A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 9 ปี 6,000.00 20/05/2565 20/05/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   10/05/2565 10/05/2565 EGAT326A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 10 ปี 7,300.00 09/06/2565 09/06/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   31/03/2565 31/03/2565 SRT374A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 15 ปี 4,100.00 11/04/2565 11/04/2580 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   24/03/2565 24/03/2565 NHA314A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 9 ปี 1,000.00 11/04/2565 11/04/2574 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/03/2565 01/03/2565 MEA273A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 20 ปี 2,000.00 30/03/2565 30/03/2585 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/03/2565 01/03/2565 MEA423A

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 5 ปี 2,500.00 30/03/2565 30/03/2570 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   17/02/2565 17/02/2565 SRT322A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 10 ปี 5,000.00 23/02/2565 23/02/2575 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   01/02/2565 01/02/2565 EGAT323A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 10 ปี 2,100.00 01/03/2565 01/03/2575 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/02/2565 01/02/2565 EGAT343A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 12 ปี 2,100.00 01/03/2565 01/03/2577 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   01/02/2565 01/02/2565 EGAT423A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 20 ปี 4,500.00 01/03/2565 01/03/2585 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   27/01/2565 27/01/2565 SRT282B

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 6 ปี 5,000.00 02/02/2565 02/02/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล