พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (Government Savings Bond) จัดจำหน่ายโดยกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการออมภาคประชาชน โดยจำหน่ายเกือบทั้งปี ในราวเดือนพฤษภาคม - กันยายน และพฤศจิกายน หรือธันวาคม – มีนาคม ของปีถัดไป เพื่อให้ประชาชนสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการออมหรือการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ จะมีข้อดีรวม 5 ข้อดังนี้
   ข้อดีของการออม หรือการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์
   1. เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเงินต้นอยู่ครบ
   • เลือกลงทุนได้ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว
   • กระจายความเสี่ยง
   • เพื่อบริหารพอร์ตการลงทุน
   2. ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารทั่วไปเป็นประจำทุก 6 เดือน ทำให้สามารถคาดการณ์รายรับล่วงหน้าได้
   3. ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท และสามารถใช้เป็นหลักประกันแทน ทรัพย์สิน กับหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐบาลได้
   4. ขายคืน/โอนสิทธิ์ได้สะดวก
   • สามารถขายพันธบัตรออมทรัพย์ก่อนครบกำหนดอายุได้ที่ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกแห่ง
   • สามารถโอนกรรมสิทธิ์ และซื้อเก็บเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานได้
   5. ลงทุนง่าย สะดวก รวดเร็วผ่าน Mobile Application
   ลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ สะดวกง่ายทางออนไลน์ผ่าน BOND DIRECT Application ดูรายละเอียด BOND DIRECT Application เพิ่มเติม คลิก
    
   BOND DIRECT Application ดาวน์โหลดเลย หรือแอด Line : @bonddirect คลิก