Government Investment Program

Manage and monitor government investment projects effectively.

 

  << Enter to Site

   ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท ณ เดือน มีนาคม 2567

   ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินกู้

   0% 100%

   ภาพรวมการใช้จ่ายเงินกู้รายแผนงาน

    หมายเหตุ

     

    เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล